Gedreven door kwaliteit!

Kwaliteitsadvies, begeleiding naar certificering en accreditering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_transform_bezier.svg

Een volledig systeem.
https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg

Op maat.
https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_paintroller.svg

Naar uw smaak.
https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Van topkwaliteit.

ISO 9001 2015 is de nieuwste versie van de bekende 9001 norm.

Kortgeleden is de nieuwe versie van de ISO 9001 norm uitgekomen. Wat betekent dit concreet voor u? Het beschrijven van procedures is niet meer expliciet vermeld en slechts noodzakelijk als de organisatie dit zelf zo inschat.

Procedures en registraties zijn vervangen door ‘gedocumenteerde informatie’. Voor enkele onderdelen van de norm betekent dit dat bewijs van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem bewaard moet worden, voor andere onderdelen dat gegevens bijgehouden moeten worden om de prestaties te kunnen analyseren en verbeteringen in het systeem aan te kunnen brengen.

Adviesgroep Nederland helpt u en uw organisatie een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zo voor uw organisatie zonder grote inspanning.

Ook na implementatie en certificering kunnen wij u blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits en verbeteringen door te voeren aan het managementsysteem. Zo kunt u zich met het ondernemen zelf bezig houden.

Wat is ISO 9001?

De 9001 norm is een door de ISO (‘International Standardization Organization’) opgestelde norm voor goed bedrijfsmanagement. Wat betekent dit?

De ISO is een wereldwijd opererende organisatie met als doel gemeenschappelijke normen te stellen. Dit betekent dat een bepaalde norm, zoals ISO 9001, overal ter wereld hetzelfde zijn. Kleine details kunnen door de vertaling verschillen, officieel heet de norm dan ook NEN-EN-ISO 9001, naar achtereenvolgens ‘Nederlandse Norm’, ‘Europese Norm’ en dus de internationale norm.

De norm richt zich op het op een constante manier managen van een organisatie, zodat aan de klant geleverd wordt wat deze verwacht en eist.

Daarnaast is een belangrijk aspect dat van ‘continue verbetering’. Dit houdt in dat de organisatie de kwaliteit van dienstverlening of productie stelselmatig verbeterd.

Waarom ISO 9001?

Uw organisatie managen volgens de ISO 9001 norm heeft een aantal oorzaken. Men onderscheidt doorgaans de volgende;

  • Commercieel; het label ‘ISO 9001 gecertificeerd’ wordt gezien als een bewijs van goed management, potentiële klanten weten dat de organisatie op een bewuste manier geleid wordt.
  • Vereist; het kan zijn dat een (potentiële) klant het eist, bijvoorbeeld een overheidsinstelling.
  • Kwaliteitsverbetering; wanneer u op een constante manier de kwaliteit verbeterd, zal uw product ten eerste als kwalitatief hoogwaardiger gezien worden, maar bovendien goedkoper geproduceerd kunnen worden. Minder productiefouten heeft ten slotte tot gevolg dat de kosten dalen.
9001proces

Hoe behaal ik ISO 9001 certificatie?

Vrijwel geen enkele organisatie zal vanaf 0 beginnen. Er is meestal al een basis die heel dicht in de buurt van een aan ISO 9001 voldoend managementsysteem komt. Wij kunnen u helpen het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) verder te verbeteren en de puntjes op de i’s te zetten.

Wanneer het KMS volgens de norm is opgesteld, zal het minstens 3 maanden moeten ‘werken’. Dit betekent dat er al resultaten zichtbaar moeten zijn.

Wanneer het systeem meer dan 3 maanden ‘werkt’, kan een certificatie-audit aangevraagd worden. De certificerende instelling zal eerst bepalen of het systeem voldoet aan de eisen, dit is de ‘fase 1 audit’.

Vervolgens wordt er een een moment afgesproken wanneer de ‘fase 2 audit’ uitgevoerd zal worden. Dit is het moment waarop bekeken wordt of uw organisatie zich echt aan het zelf ingerichte systeem houdt.

Voldoet dit, dan ontvangt u het certificaat.

“Waar geen standaards zijn, is van continue verbetering geen sprake.”

Taiichi Ohno, Toyota Motor Company

https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_button_on.svg

Welke adviestrajecten bieden wij aan?

Opstellen

(Nog geen kwaliteitsmanagementsysteem)

Vernieuwen

(Kwaliteitssysteem nog niet conform de 2015 versie)

Bijhouden

(Alleen ondersteuning op bepaalde momenten)

Het volledige traject, van geen kwaliteitsmanagementsysteem tot 9001:2015 certificatie, is het meest intensief. Afhankelijk van de mate waarin u zelf de implementatie van onze adviezen gaat uitvoeren, en of u zelf of wij periodiek de interne audits uitvoeren, stellen wij een offerte op.

Na akkoord zullen we intensief contact met u houden, adviezen opstellen en implementeren of de implementatie monitoren. Periodiek worden de interne audits uitgevoerd en als het systeem volledig in werking is, zal certificatie aangevraagd worden.

Een werkend KMS gebasseerd op ISO 9001:2008 of zelfs gecertificeerd is een goede basis voor certificatie op basis van de 2015 versie van de norm, toch zijn er wel verschillen:

De nieuwe norm gaat minder uit van papierwerk. Bij het overschakelen naar de nieuwe versie biedt dit een uitdaging, kiest u voor een nieuw ‘leaner’ systeem of gaat u verder bouwen op basis van uw oude systeem. In het laatste geval helpen wij u graag bij het doorlichten van de noodzakelijkheid van de diverse papieren die u gebruikt.

Daarnaast ligt in de nieuwe norm veel nadruk op ‘risicogebaseerd denken’. Uw hele KMS zal gevormd moeten worden rond dit principe, en de mogelijke risico’s zullen geïnventariseerd, geanalyseerd en vervolgens zoveel mogelijk geëlimineerd moeten worden.

Wij begeleiden u naar de nieuwe norm op een efficiënte manier, zodanig dat de kosten qua tijd en geld beperkt blijven, maar het systeem wel voor u werkt.

U heeft reeds een op ISO 9001:2015 gebaseerd KMS, maar wilt nog éénmalig tegen beperkte kosten weten of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen, óf u wilt de interne audits op een onafhankelijke manier uit laten voeren?

Wanneer u al een werkend systeem heeft, zijn de kosten voor een pre-audit of een interne audit beperkt. Een onafhankelijke blik op (de werking van) uw KMS kan heldere inzichten brengen en een waardevolle toevoeging aan uw organisatie zijn.

Meer informatie?

Bovenstaande trajecten zijn veel voorkomende situaties. Uw organisatie past echter niet in een keurslijf. Wanneer u contact met ons opneemt zullen wij de specifieke situatie van uw organisatie doornemen.

Op basis hiervan kunnen wij u een indicatie geven van het aantal stappen dat gezet moet worden voordat uw organisatie voldoet aan de eisen van ISO 9001, en er een certificatie audit aangevraagd kan worden. Wij geven u een vrijblijvende prijsindicatie.