Gedreven door kwaliteit!

Kwaliteitsadvies, begeleiding naar certificering en accreditering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

https://www.adviesgroep-nederland.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_square_check.svg

Interne Audits

Het uitvoeren van periodieke interne audits is een integraal onderdeel van alle normen. Met een interne audit controleert u het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van de resultaten kunt u verbeteringen aanbrengen aan het systeem en dus uw organisatie, dit is het uiteindelijke doel van onder andere de ISO 9001 norm.

Wij kunnen bij uw organisatie de interne audits uitvoeren, op een door u in het managementsysteem vastgestelde termijn. Dit biedt een aantal voordelen:

  • De interne audits wordt uitgevoerd op een wijze die van u en uw personeel minimale inspanning vereist.
  • De door u vastgestelde noodzakelijke termijn voor het uitvoeren van interne audits wordt niet overschreden.
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem blijft in werking. Continue verbetering is de basis van een goed systeem en alleen mogelijk als de organisatie zelf verbeterpunten vaststelt.
  • De interne audits worden door een onpartijdige en onbevooroordeelde partij uitgevoerd, dit levert nieuwe en interessante inzichten op.